ตื่นตัว แต่ต้องไม่ตื่นตระหนก กับ COVID-19 ระลอกใหม่

Publish date : 14/012564

Insights

ความตื่นตระหนกกลายเป็นปัจจัยล่าสุดที่อาจกดทับและซ้ำเติมคนไทยในสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่
ปัจจัยฟื้นตัวของไทยหลังการระบาด Covid-19 รอบแรก (มีนาคม 2563)
  • มาตรการในการรับมือของภาครัฐต่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (ระบาดในวงกว้าง, ผู้ติดเชื้อใหม่พุ่งไม่หยุด)
  • พัฒนาการและการเข้าถึงวัคซีนของคนไทย (เมษายน, พฤษภาคม, ล่าช้ากว่านั้น)
  • การฟื้นตัวของตลาดรายได้ของไทย (จีน, อินเดีย, ยุโรป, อเมริกา ส่งออก, ท่องเที่ยว, ฯลฯ)
  • คนไทยกับสมดุลระหว่างตื่นตัวกับตื่นตระหนก Alert vs. Panic
(การบริโภคภายในประเทศดิ่งต่อเนื่อง มากกว่าความน่าจะเป็น)
 
จากเดิม MI คาดการณ์เม็ดเงินโฆษณาปี 2564 ภายหลังวิกฤต Covid-19 เริ่มคลี่คลายและเห็นสัญญาณต่างๆที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและคาดการณ์การเข้าถึงวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในช่วง Q2 ของปี 2564 ประกอบกับการฟื้นตัวของตลาดที่ส่งผลต่อรายได้ของไทย โดยเฉพาะ จีน  ซึ่งจะเริ่มส่งผลบวกโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออก   ทำให้ MI คาดการณ์เม็ดเงินโฆษณาปี 2564 บวกได้มากกว่า 10% เป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ดีทาง MI ได้ประเมินเผื่อไว้ หากสถานการณ์ Covid-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่  อาจชะลอการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2564 เหลือเพียงบวกแค่ไม่ถึง 5% เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นช่วงก่อนเข้า  High Season ของโฆษณา(Summer) คือ เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์-เมษายน
ทั้งนี้ทาง MI ได้ประเมินเพิ่มเติมว่า ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยล่าสุดที่อาจกดทับและซ้ำเติมการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาปี 2564 ให้ไม่สามารถยืนอยู่ในแนวบวกหรืออาจติดลบต่อเนื่องก็ว่าได้ ซึ่งอาจทำให้อุตสาหกรรมสื่อติดลบและตกต่ำสุดในรอบมากกว่า 20ปี คือต่ำกว่า 72,000 ล้าน ปัจจัยนั้นคือ การตื่นตระหนกจนเกินไป ซึ่งส่งผลกระทบทันทีในวงกว้างต่อความเชื่อมั่นในการบริโภค (negative sentiment) และการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากกว่าที่ควรจะเป็น หรือครอบคลุมไปถึงพื้นที่ หรือเขตที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ หรือมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยมาก โดยทาง MI ได้คาดการณ์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในไทยปีนี้ไว้ 3 scenarios
  • Scenario 1: เกิดการระบาดรอบ 2 ในวงจำกัดช่วงเดือนธันวาคม 2020 แต่สามารถควบคุม Covid-19 New Wave BUT still in Control (Elevated Precautionary Protocols) : AdEx + <10% in Y2021

  • Scenario 2: เกิดการระบาดรอบ 2 ในวงกว้าง ช่วงเดือนธันวาคม 2020 ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้บางพื้นที่ Covid-19 New Wave (Partial lock down) : AdEx + 3-8% in Y2021

  • Scenario 3: เกิดการระบาดรอบ 2 ในวงกว้าง ช่วงเดือนธันวาคม 2020 ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ในหลายพื้นที่ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่(รายวัน)เพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่อง ประชาชนเริ่มตื่นตระหนกและไม่มั่นใจในสถานการณ์ Covid-19 New Wave (Major lock down) + Panic : AdEx On par or Minus

การตื่นตระหนกจนเกินไป (Panic) จะเป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งปัจจัยที่มาซ้ำเติมให้สถานการณ์แย่กว่าที่ควรจะเป็น การตื่นตัวและตระหนัก ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของภาครัฐอย่างเคร่งครัด  รักษาการ์ดอย่าให้ตก ติดตามข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (สำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ) อย่าเพิ่งเชื่อ ตื่นตระหนกและแชร์ข่าวออกไปก่อนตรวจสอบให้ดี
เพื่อพยุงสถานการณ์โดยรวมให้ไม่แย่เกินความเป็นจริงและฟื้นฟูอุตสาหกรรมโดยรวมให้กลับมาสดใสในเร็ววัน ซึ่งเราพอเริ่มเห็นแสงสว่างจากการกระจายและเข้าถึงวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในหลายประเทศ ซึ่งในประเทศหรือเมืองที่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้ว อัตราผู้ติดเชื้อใหม่ในเมืองนั้นๆก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และคาดการณ์ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของไทยจะเข้าถึงวัคซีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.brandbuffet.in.th/2021/01/mi-forecast-media-industry-spending-2021/
http://www.bizpromptinfo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1/